Cpanel Login
Server 1
 
 

 

QN NEWS Hosting has 3 standard types of hosting plans available for our Customers:
 

+  Viet Nam Shared Hosting Plans 0.75 $/month

+ Basic Plans
từ 0.75 $/month   >> Chi tiết

+ Reseller Plans from 15 $/month   >> Chi tiết

Tất cả các Plans Hosting được hỗ trợ - All plans includes:

+ PHP,MySql,Apache
+ Pop3,SMTP Email Account
+ Cpanel 11 and WHM (WHM only apply for Reseller Plans)
+ Addon PHP Scripts
 

Nếu các Plans trên không phù hợp với nhu cầu của bạn thì bạn hãy liên hệ với chúng tôi.