Cpanel Login
Server 1
 

  

All plans includes:

  Cpanel 10
  7 Ngày dùng thử Hosting

QNN H1.5G
QNN H3G
Monthly
7.5 $
13 $
6 Months
41 $
70 $
1 Year
75 $
130 $
Free Domain
*
*
Disk Space
1500 MB
3000  MB
Bandwidth
50 GB
100 GB
My SQL
Unlimited
Unlimited
FTP Account
Unlimited
Unlimited
Addon Domain
Unlimited
Unlimited
Parked Domain
Unlimited
Unlimited
                                                            Đặt Mua                                                  Đặt Mua
 
 
* Nếu các bạn thanh toán theo năm sẽ được miễn phí một Domain .com, .net, .org, .info . . .