hoiannews
          qnnewsnet
         
 

 

  All plans includes:
  Cpanel 11 and WHM
RESELLER - VN

R-VN1
R-VN2

R-VN3

Monthly
 
$ 50
3 Months
$ 60
$ 90
$ 150
6 Months
$ 100
$ 150
$ 250
1 Year
$ 200
$ 300
$ 500
Free Domain
*

*

*
Disk Space
2000 MB

10.000 MB

15,000 MB

Bandwidth
100 GB

150 GB

300 GB
My SQL
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Subdomain Unlimited Unlimited Unlimited  
WHM/Cpanel
Virtual host accounts

Unlimited

Unlimited
Unlimited
Dedicated IP(Optional)
Private Nameservers
Server Backup

Daily & Weekly

Daily & Weekly

Daily & Weekly

 
                                                            Đặt Mua                     Đặt Mua               Đặt Mua

Extra Space / Month: $2 per 300MB
Extra Bandwidth / Month: $2 per 3GB
Dedicated IP / Month: $15 per IP

+ Free Domain*: Chỉ miễn phí tên miền com, net, org, info khi thanh toán từ 6 tháng trở lên.
+ Miễn phí thanh toán một tháng khi thanh toán một lần 6 tháng hoặc miễn phí 2 tháng khi thanh toán theo năm
+Nếu các Plans trên không phù hợp với nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để lựa chọn Plan thích hợp.